Disclaimer

Onze disclaimer pagina.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden,
(tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de
webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het
mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich
feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de
deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is
experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden
toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen
raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst
moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande
verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar
aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen
bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan
kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U
bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang
tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren
van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw
inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de
uitgever.

Dekking Dekking Je kunt met je autoverzekering niet alleen besparen op de premie, maar ook op de dekking. De ruimste dekking is wel altijd het duurst, maar niet altijd het best. Het is om te beginnen meestal niet verstandig om een auto ouder dan 4 jaar all-risks (‘volledig cas... Lees meer
Waterstofauto de toekomst? Waterstofauto de toekomst? In het onderzoeken van de mogelijkheden van de waterstofauto worden jaarlijks honderden miljoenen euro’s gepompt. De reden hiervoor is dat dit innovatieve product de wereld letterlijk zal gaan veranderen. De waterstofauto zal wel belangrijk zijn, omdat al dit geld er jaarlijks in... Lees meer
Checklist auto importeren Checklist auto importeren Hieronder vind je een globale checklist voor het importeren van een auto uit Duitsland. Hierin staan de belangrijkste zaken, waar je rekening mee moet houden. Kijken/k... Lees meer
Zo rijd je zuiniger Zo rijd je zuiniger Omdat autorijden al duur genoeg is wil je natuurlijk besparen waar je maar kunt. Dit doe je niet alleen door een onderhoudsvriendelijke en kleine auto te kopen. Je kunt ook besparen op benzine door zuiniger te rijden. Wil jij we... Lees meer
Nieuwe auto Nieuwe auto Waar moet je op letten bij het kopen van een nieuwe auto? Hier vind je alles wat bij het kopen van een nieuwe auto een rol speelt. Van inruilen, leveringstermijn tot en met koopovereenkomst en garanties, zodat je straks bij de dealer of handelaar beslagen ten ijs komt. Inrui... Lees meer
Elektrische auto kopen Elektrische auto kopen Een elektrische auto kopen is niet gemakkelijk. Het is een relatief nieuw product en veel informatie is er nog niet beschikbaar. Tenminste niet vergeleken met een “normale “auto. Als je die een zoekt dan vindt je op elke hoek van de straat een autohandelaar die je wel wil helpen.... Lees meer