Disclaimer

Onze disclaimer pagina.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden,
(tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de
webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het
mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich
feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de
deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is
experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden
toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen
raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst
moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande
verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar
aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen
bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan
kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U
bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang
tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren
van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw
inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de
uitgever.

Reclame rijden Reclame rijden Reclame rijden, wat wordt er mee bedoeld? Dat er geld verdient kan worden zonder extra moeite... Het is namelijk mogelijk om jouw auto beschikbaar te stellen voor reclame. Een bedrijf zal dan reclame plaatsen op jouw auto en hierdoor verander jij eigenlijk in ... Lees meer
Waterstofauto de toekomst? Waterstofauto de toekomst? In het onderzoeken van de mogelijkheden van de waterstofauto worden jaarlijks honderden miljoenen euro’s gepompt. De reden hiervoor is dat dit innovatieve product de wereld letterlijk zal gaan veranderen. De waterstofaut... Lees meer
Dekking Dekking Je kunt met je autoverzekering niet alleen besparen op de premie, maar ook op de dekking. De ruimste dekking is wel altijd het duurst, maar niet altijd het best. Het is om te beginnen meestal niet verstandig om een auto ouder dan 4 jaar all-risks (‘volledig casco’) ... Lees meer
Checklist auto importeren Checklist auto importeren Hieronder vind je een globale checklist voor het importeren van een auto uit Duitsland. Hierin staan de belangrijkste zaken, waar je rekening mee moet houden. Kijken/kopen Pin je niet vast op ... Lees meer
Overstappen Overstappen Was het vroeger vrij lastig om van verzekeraar te wisselen, tegenwoordig is overstappen het spreekwoordelijke plakje cake: als de verzekering een jaar of langer loopt, kun je dagelijks opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.... Lees meer
Brandstofkosten besparen Brandstofkosten besparen In Nederland alleen zijn er al 8,5 miljoen personenauto’s, van die 8,5 miljoen wilt waarschijnlijk een percentage van minimaal 90% wel weten hoe zij kunnen besparen op brandstofkosten. Ook voor bijvoorbeeld logistiek bedrijven is het van groot belan... Lees meer