Disclaimer

Onze disclaimer pagina.

In deze disclaimer wordt verstaan onder: de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina; gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden,
(tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren); u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de
webpagina gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten; schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer
verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te
gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het
mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich
feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de
deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is
experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden
toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen
raadplegen.

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst
moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande
verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van
verandering of beëindiging.

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar
aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen
bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan
kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy,
publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U
bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de
webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn
aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang
tot de webpagina monitoren.

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders,
handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren
van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d.,
inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn
ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw
inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Nadere informatie:

Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht te worden tot de
uitgever.

Checklist auto importeren Checklist auto importeren Hieronder vind je een globale checklist voor het importeren van een auto uit Duitsland. Hierin staan de belangrijkste zaken, waar je rekening mee moet houden. Kijken/kopen ... Lees meer
Dekking Dekking Je kunt met je autoverzekering niet alleen besparen op de premie, maar ook op de dekking. De ruimste dekking is wel altijd het duurst, maar niet altijd het best. Het is om te beginnen meestal niet verstandig om een auto ouder dan 4 jaar all-risks (‘volledig casco’) te verzekeren. Een aut... Lees meer
Brandstofkosten besparen Brandstofkosten besparen In Nederland alleen zijn er al 8,5 miljoen personenauto’s, van die 8,5 miljoen wilt waarschijnlijk een percentage van minimaal 90% wel weten hoe zij kunnen besparen op brandstofkosten. Ook voor bijvoorb... Lees meer
Kleinere auto goedkoper? Kleinere auto goedkoper? De kosten van een auto kunnen flink oplopen. Autorijden kan dan ook ontzettend duur zijn. Voor sommigen zijn auto's, en autorijden, een passie. Voor andere is autorijden slechts een manier om op de plaats van bestemming te komen. Als dit je voornaamste, en... Lees meer
Elektrische auto kopen Elektrische auto kopen Een elektrische auto kopen is niet gemakkelijk. Het is een relatief nieuw product en veel informatie is er nog niet beschikbaar. Tenminste niet vergeleken met een “normale “auto. Als je die een zoekt dan vindt je op elke hoek van de straat een autohandelaa... Lees meer
Waterstof Waterstof Een nieuwe uitvinding op technologisch gebied is de waterstofauto. Dit kan veel voordelen opleveren voor het milieu, omdat alle auto’s op dit moment op fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel, rijden. Ook zal deze uitvinding een hoge kostenbesparing op gaan leveren wanneer er g... Lees meer