Waterstofauto

Waterstofauto

Een nieuwe uitvinding op technologisch gebied is de waterstofauto. Dit kan veel voordelen opleveren voor het milieu, omdat alle auto’s op dit moment op fossiele brandstoffen zoals benzine of diesel, rijden. Ook zal deze uitvinding een hoge kostenbesparing op gaan leveren wanneer er gebruik gemaakt zal gaan worden van de waterstofauto, omdat het gebruik van waterstof veel minder kosten met zich mee brengt dan de huidige brandstoffen. Waterstof, ook bekend als H2, zal binnen enkele jaren volledig toetreden als brandstof op de markt.

De werking van een waterstofauto

Bij een auto welke rijdt op fossiele brandstof wordt er in de motor brandstof verbrand. Hierdoor start het proces van vooruitgang. Bij een waterstofauto zal deze vervangen worden door waterstof, maar het voortbrengen van de auto zal nog steeds hetzelfde gemak hebben. Door het aanpassen van de brandstof zal allereerst de tank een stuk kleiner worden. Deze kan dienen als brandstof net als de fossiele brandstoffen in een verbrandingsmotor. Dankzij kleine aanpassingen binnen de motor kan dit verwezenlijkt worden. Daarnaast zijn er waterstofauto’s met elektromotoren. Deze worden aangedreven door brandstofcellen. Binnenin deze cellen zit zuurstof. De combinatie van zuurstof en waterstof geeft water. Hierdoor zal de waterstofauto dan aangedreven worden.

De waterstofauto is een nieuwe uitvinding om het laten rijden van auto’s een stuk eenvoudiger en milieuvriendelijker te maken. Dit houdt in dat er zowel gekeken wordt naar het gebruiksgemak voor de bestuurder als naar het milieu. Een waterstofauto is zeer eenvoudig bij te vullen. Door de tanks aan te sluiten op een nieuwe variant van een tankstation zal er genoeg waterstof verkregen worden om de waterstofauto goed te kunnen laten rijden. Deze waterstof zal dan weer omgezet worden in energie, zodat deze afstanden kan gaan afleggen.

Voordelen van de waterstofauto

Natuurlijk zijn er veel voordelen gebonden aan de waterstofauto. Indien dit niet zo was, dan zouden er geen grote investeringen door overheden in het onderzoek hiernaar gedaan worden. De waterstofauto zal doorbrekend zijn wanneer deze voor het grote publiek uit zal gaan komen. Er zijn veel voordelen mee geboeid. Allereerst kijken wij naar de voordelen voor het milieu. De waterstofauto is veel milieuvriendelijker, omdat bij de verbranding hiervan slechts waterdamp vrijkomt. Dit is dezelfde waterdamp die vrijkomt wanneer water gekookt wordt in een pan of een waterkoker. Dit heeft absoluut geen negatieve gevolgen voor het milieu, omdat de natuur eenzelfde effect ook regelmatig veroorzaakt.

De waterstofauto heeft veel voordelen voor het milieu en dit ligt niet alleen bij het niet verbruiken van olie. Daarnaast zal de bron van waterstof nooit opraken. Het nadeel van olie is dat dit een fossiele brandstof is welke slechts in beperkte mate beschikbaar zal zijn. Waterstof is zelf te produceren waardoor het een onuitputtelijke bron is. Hierdoor zal men nog duizenden jaren de waterstofauto kunnen gebruiken, terwijl er op dit moment slechts nog enkele jaren gebruik gemaakt kan gaan worden van de huidige soorten auto’s.

Daarnaast is er ook voor geluidsoverlast een groot voordeel. Automotoren maken altijd veel geluid, doordat er binnenin de motor veel trillingen loskomen bij de verbranding. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van waterstof, dan zullen deze trillingen aanzienlijk afnemen. Gevolg hiervan is dat de motoren veel minder geluid zullen gaan maken. Geluidsoverlast zal door de waterstofauto dus aanzienlijk minder voor gaan komen.

Terug naar overzicht