Oldtimer en youngtimer


Vele jaren geleden is de oldtimerregeling in het leven geroepen. Wie (af en toe) in een klassieker reed werd fiscaal tegemoet gekomen om het erfgoed aan klassieke auto’s in Nederland in stand te houden.

De regeling was bedacht voor auto’s van 25 jaar of ouder. Behaalde de auto de leeftijd van 25 jaar dan werd deze automatisch vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Niet alleen de hobbyisten zagen mogelijkheden in een klassieker ook ondernemers hadden de fiscale voordelen in beeld. Een klassieker op de zaak betekende namelijk bijtelling (25%) over de waarde in het economisch verkeer. Deze lag vaak lager dan een vergelijkbare nieuwe auto en op deze wijze kon goedkoper een auto van de zaak worden gereden.

Naast de ‘oldtimer’ kennen wij ook nog de term ‘youngtimer’. Voor de youngtimer moet wel normaal de motorrijtuigenbelasting worden betaald. Het voordeel bij deze auto’s zit in de bijtelling. Deze bedraagt tot en met het fiscaal jaar 2009 25% over de waarde in het economisch verkeer.

Een voorbeeld: Een “youngtimer” met een oorspronkelijke cataloguswaarde van € 50.000 en een waarde in het economisch verkeer van € 5.000 wordt voor deze € 5.000 in de bijtelling betrokken ofwel € 5.000 x 25% = € 1.250. Het bedrag van € 1.250 moet dan bij het belastbaar inkomen moet worden opgeteld.

Het percentage van de bijtelling voor zowel de youngtimer als de oldtimer gaat wijzigen en wel per 1 januari 2010. Vanaf deze datum worden deze auto’s nog steeds tegen de waarde in het economisch verkeer belast maar dan wel tegen een percentage van 35%. De auto met een waarde in het economisch verkeer van € 5.000 wordt als volgt belast. € 5.000 x 35% = € 1.750. Dit bedrag moet dan voor privégebruik van de auto van de zaak bij het belastbaar inkomen worden opgeteld.

Toekomst oldtimer
De regeling voor de ‘oldtimers’ (25 jaar en ouder) wordt in de toekomst beperkt. Vanaf 1 januari 2010 vallen alleen nog auto’s van voor 1987 onder de ‘oldtimerregeling’. De leeftijdgrens van 25 jaar wordt dus verlaten en wordt vervangen door auto’s van voor 1987. Er komen dus geen nieuwe oldtimers meer bij.

Kilometerheffing
Wanneer de kilometerheffing ingevoerd gaat worden valt de “oldtimer” van voor 1987 hier niet onder. Er zal geen registratiekastje in deze auto’s worden gebouwd en er zal dan ook niet per kilometer betaald hoeven te worden. De vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting wordt dus omgezet in een vrijstelling van de kilometerheffing.

Bron: Autobelastingen.nl