Benzine, diesel of LPG?


Wat is voordeliger? Rijden op benzine, diesel, LPG of aardgas? Dat is voor iedereen anders. Dit artikel laat zien hoe zuinig auto’s kunnen zijn: door namelijk voor de juiste brandstof te kiezen zijn aantrekkelijke voordelen te behalen.

Autogas
Autogas is namelijk een schone en tegelijkertijd voordelige brandstof. Vanwege de gunstige effecten op het milieu stimuleert de overheid het rijden op autogas door middel van een korting op de houderschapsbelasting. Echter, dit is een verkapte korting, die alleen van toepassing is op auto’s met een moderne autogasinstallatie van het type G3. Als u voor een op benzine rijdende middenklasser jaarlijks 360 euro belasting betaalt, dan betaalt u voor diezelfde auto met LPG-gasinstallatie 840 euro. Zit in de auto een LPG G3-installatie, dan krijgt u jaarlijks 317 euro korting en betaalt u dus 523 euro. Dus geen korting, maar een opslag ad 163 euro bovenop de 360 euro voor de benzineauto.

Diesel
In Nederland rijden 300.000 automobilisten op gas. Veel meer automobilisten rijden in een dieselauto. Daarvoor is de jaarlijkse belasting van de beschreven middenklasser 788 euro. Een tabel met de diverse belastingtarieven vindt u op het tabblad Bel van het werkblad dat u hier kunt downloaden. De genoteerde tarieven zijn geldig in onder meer de regio Noord Holland; in enkele delen van ons land zijn de tarieven weliswaar iets anders, maar groot zijn de verschillen niet.

Aardgas
De tabel geeft ook de tarieven weer voor andere brandstoffen, zoals aardgas; hiervoor gelden dezelfde belastingtarieven als voor G3. Aardgas is in gebruik nog goedkoper en schoner dan LPG, want de uitstoot van koolstofdioxide is gemiddeld 20% minder dan bij LPG. Ook is het veiliger, niet alleen omdat aardgas onder de grond wordt aangevoerd (geen LPG-tankwagens op de weg), maar ook ingeval van een ongeluk. Als er namelijk bij een ongeluk brandstof vrijkomt, dan zal aardgas onmiddellijk opstijgen, omdat het lichter is dan LPG.

De overweging om op aardgas te gaan rijden wordt hoofdzakelijk bepaald door de lage kosten: een tankbeurt kost nog geen 10 euro en daar kan ongeveer 400 km mee gereden worden. Op het tabblad Omslagpunten van het werkblad staat in cel E15 de literprijs van aardgas.

Minpunten
De meeste moderne dieselauto’s halen op een volle tank met gemak Marseille. Diesel is een zuinige brandstof: 5 liter per 100 km is geen uitzondering. Maar, ondanks dat de uitstoot van vuiligheid zoals roetdeeltjes de laatste jaren fors is afgenomen, is diesel nog steeds de meest vervuilende brandstof. Benzine en gas zijn nog altijd schoner.

Gas kent evenwel het nadeel van de ruimte vretende gastank, hoewel daarvoor inmiddels diverse creatieve oplossingen bestaan. Bij sommige auto’s kan de tank op de plek van het reservewiel komen (UFO-tank) en bij de hogere terreinwagens en sommige MPV’s is onder de auto plaats voor een of twee tanks. In het geval van aardgas is dat sowieso gebruikelijk: de aardgastanks zijn lang en smal en worden met twee, drie of vier naast elkaar tussen de chassisbalken onder de wagen aangebracht. Als gasrijder zult u overigens een frequent bezoeker zijn van de diverse tankstations in binnen- en buitenland. In het werkblad laten de cellen I7 t/m M7 zien, dat u voor gas tweemaal zo vaak aan de pomp staat als voor diesel (voorbeeldsituatie).

Literprijs brandstof
Benzine kost momenteel circa 1,50 euro per liter, diesel circa 120 cent, LPG 70 cent per liter en aardgas 75 cent per kilogram. Het voordeel van diesel en gas ten opzichte van de literprijs voor benzine moet gebruikt worden om de hogere aanschafprijs van de auto terug te verdienen. Maar ook om de extra belasting te betalen. De vraag is dan: na hoeveel kilometer bereikt u het omslagpunt dat het rijden op diesel voordeliger wordt dan benzine, LPG voordeliger dan diesel en aardgas voordeliger dan LPG?

Download deze handige Excel-spreadsheet voor het berekenen van de omslagpunten voor benzine, diesel en lpg.

Omslagpunten
Voor een personenauto moet gezocht worden naar de omslagpunten in de brandstofmix. Die zijn afhankelijk van het type auto. Om dit uit te rekenen download u hierboven het Excel-werkblad AutoBrandstof.xls. In onderstaande voorbeeldberekening wordt uitgegaan van een auto die in benzine-uitvoering 17.000 euro kost. De dieseluitvoering van hetzelfde type is iets duurder en kost 18.800 euro. De LPG uitvoering is net zo duur als de benzineauto, maar daar komt wel de inbouw van de gasinstallatie bij, circa 2000 euro. Als u de auto 4 jaar gaat gebruiken, schrijft u per jaar 450 euro extra af op de dieselauto en 500 euro op de gasauto. De in dit artikel en in het werkblad vermelde bedragen zijn slechts voorbeelden en kunnen afwijken ten opzichte van de praktijk.

Excel-werkblad
Om de omslagpunten te bepalen moeten alle vaste en variabele lasten in de berekening meegenomen worden.

  • Open in Excel het werkblad AutoBrandstof.xls.
  • De getallen links zijn variabelen die u aan uw eigen situatie moet aanpassen. Hier zijn het vooral de blauwe getallen die aanpassing behoeven, maar de zwarte kunt u ook wijzigen.
  • De getallen rechts zijn resultaten van formules en moet u ongemoeid laten: zodra u een van de blauwe getallen links aanpast, ziet u deze resultaten automatisch veranderen.
  • Vul in cel B6 in hoeveel jaar u met de auto denkt te gaan rijden, bijvoorbeeld 4.
  • Noteer in B7 hoeveel kilometer u jaarlijks rijdt, bijvoorbeeld 30.000.
  • Typ in cel B8 hoeveel de auto weegt (in kilogrammen). Op basis van wat u hier invult wordt op het tabblad Bel de bijbehorende wegenbelasting opgezocht.
  • In de cellen C12 t/m F12 noteert u de meerprijs voor de diesel- en gasauto ten opzichte van de benzineauto. Deze bedragen zijn de basis voor de jaarlijkse afschrijving in cel J12 t/m M12.
  • Typ in cel B13 t/m F13 het volume van de tank in liters. Hiermee wordt de actieradius berekend (I6 t/m M6) en het aantal tankstops per jaar (I7 t/m M7).
  • In de cellen B15 t/m F15 staan de actuele brandstofprijzen: pas deze aan aan de tarieven bij u in de regio. Vooral in de grensstreek zullen deze tarieven lager zijn, dan wat er in het werkblad staat.

De resultaten zijn rechts in het werkblad af te lezen. Per brandstof wordt in rij 20 het omslagpunt berekend. Dat omslagpunt kan bijvoorbeeld bij 14000 kilometer liggen. Gedurende die 14000 kilometer verdient u de belasting en afschrijving terug. Als u per jaar 30000 kilometer rijdt, is het voordeel over de resterende 16000 kilometer voor u. De grafiek geeft de omslagpunten grafisch weer: daar waar de lijnen elkaar kruisen is een omslagpunt. Voor een duidelijker weergave kunt u de grafiek aanklikken en vervolgens een van de formaatgrepen verslepen. Overigens maakt de grafiek gebruik van enkele hulpcellen (rij 27 t/m 29), die onder de grafiek verscholen zitten.

Autoradio overbouwen?
Bij aanschaf van een nieuwe auto komt dikwijls het overbouwen van de autoradio ter sprake. Vreemd genoeg wordt nooit gesproken over het overbouwen van een eventuele gasinstallatie. Bij inruil van een auto op LPG telt de verkoper – als u geluk hebt – voor de gasinstallatie 200 euro bij de inruilprijs. In de nieuwe auto moet u een nieuwe installatie laten inbouwen, die tussen de 2000 en 3000 euro kost. Het via uw dealer laten overbouwen van de gasinstallatie uit uw vorige auto kost inclusief nieuwe leidingen en slangen circa 600 euro. Als u dit bedrag invult in cel D12 of F12 komt het omslagpunt al na een paar duizend kilometer binnen bereik!