Autokosten van een occasion


Autokosten gebruikte auto’s
De autokostenbegroting en het totaaloverzicht van de maandkosten per automodel hebben betrekking op nieuwe auto’s. Voor het bepalen van een kilometerkostprijs voor een gebruikt aan te schaffen auto kan onderstaand model als richtlijn dienen.

Kilometerkosten gebruikte auto
De kilometerkosten zijn te splitsen in de vaste kosten en de variabele of rijkosten. De vaste kosten bestaan uit de waardevermindering, de verzekering, de motorrijtuigenbelasting en een post carrosserieonderhoud en diversen (bv. wasbeurten en lidmaatschap wegenwacht). De variabele kosten omvatten de brandstof, reparaties, onderhoud en banden.

Vaste kosten
Van de vaste kosten (1) zijn de verzekeringspremie per jaar en de MRB per jaar bij de koper bekend of eenvoudig op te vragen. De waardevermindering wordt bepaald door de aanschafprijs te verminderen met de te verwachten restwaarde aan het eind van de totale gebruiksduur. De totale afschrijving dient omgerekend te worden naar een bedrag per jaar. Voor carrosserieonderhoud & diversen hanteren wij een bedrag van € 250,- per jaar. Door alle vaste kostenposten op te tellen en te delen door het jaarkilometrage ontstaat het bedrag aan totale vaste kosten per jaar uitgedrukt in euro’s per kilometer (omrekenen naar cent/km).

Variabele kosten
De variabele kosten (2) per kilometer kunnen bepaald worden aan de hand van onderstaande tabel.

* De tabel is opgebouwd uit gemiddelden per prijsklasse (prijzen zijn de oorspronkelijke nieuwprijs).
De getoonde cijfers dienen als voorbeeld en zijn indicatief, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De prijspeildatum is 1 juli 2008. De gehanteerde brandstofprijzen zijn € 1,681 per liter voor benzine (euro 95), € 1,470 per liter voor diesel en € 0,713 per liter voor LPG. Dit zijn de gemiddelde landelijke adviesprijzen van 1 juli 2008.

De totale autokosten bestaan uit 1 + 2, uit te drukken in cent per kilometer.

Bron: ANWB Auto