Autokosten bij een nieuwe auto


Waardevermindering
Direct vanaf de eerste dag dat u een nieuwe auto bezit zal deze in waarde verminderen. De waardevermindering is vrijwel altijd de grootste post van de maandelijkse autokosten. Als u na 4 jaar zonder dure financiering weer een gelijkwaardige nieuwe auto wilt kopen zult u ervoor moeten zorgen dat de maandelijkse waardevermindering gecompenseerd wordt door even hoge maandelijkse bijschrijvingen op uw spaarrekening. Daarom spreekt men in dit geval ook vaak over de afschrijving van de auto.

Bij het berekenen van de waardevermindering gaat de ANWB uit van de richtprijzen van gebruikte auto’s volgens de ANWB/Bovag koerslijst. Deze actuele occasionprijzen worden door specialisten gecorrigeerd om een inschatting te kunnen geven over de te verwachten restwaarde (inkooprichtprijs) bij de verkoop (inruil) van de auto aan het eind van de gebruiksduur. De correctie houdt onder andere in dat er rekening wordt gehouden met de te verwachten marktsituatie op het moment van verkoop. De totale waardevermindering wordt gevonden door de aanschafprijs te verminderen met de restwaarde. In de standaardberekeningen van het totaaloverzicht zijn rentederving (aanschaf auto met spaargeld) of financieringskosten (aanschaf auto met geleend geld) buiten beschouwing gelaten.

Vaste kosten
Tot de vaste kosten behoren periodieke uitgaven die u moet doen ongeacht of er wel of niet met de auto gereden wordt. Voor onze berekeningen van het totaaloverzicht hebben we de volgende vaste kosten meegenomen; verzekering, motorrijtuigenbelasting en een post onderhoud carrosserie en diversen.

Verzekering
Wanneer een auto op uw naam staat moet hij wettelijk minimaal WA-verzekerd (WA=wettelijke aansprakelijkheid) zijn. Voor onze berekeningen zijn we uitgegaan van een WA-casco (all risk) verzekering met 55% no-claim (tarieven volgens ANWB (Unigarant) model, 2008).

Motorrijtuigenbelasting (MRB)
De MRB is een zogenaamde houderschapsbelasting wat inhoudt dat de houder van het kenteken altijd belastingplichtig is. De hoogte van de MRB wordt bepaald door de brandstofsoort, de massa van de auto en de provincie waarin de kentekenhouder woonachtig is. In onze berekeningen zijn wij uitgegaan van de duurste provincie van Nederland (Zuid Holland) per april 2008.

Onderhoud carrosserie en diversen
Deze post bestaat uit kosten voor bijvoorbeeld wasbeurten, een lakstift en een lidmaatschap van de wegenwacht. In onze berekeningen zijn wij uitgegaan van een bedrag van € 250 per jaar voor dit onderdeel van de vaste kosten. Overige vaste kosten zouden kunnen zijn huur van een garage, parkeergelden, parkeervergunning, updates van navigatiesoftware, aanschaf routekaarten en dergelijke.

Brandstof
De brandstofkosten in onze berekeningen van het totaaloverzicht zijn bepaald op basis van een inschatting van het praktijkverbruik van de desbetreffende auto en de gemiddelde landelijke adviesprijs van 1 juli 2008. De inschatting van het praktijkverbruik is gebaseerd op het bij de auto behorende normverbruik, gecorrigeerd met een door de ANWB ontwikkelde, autospecifieke factor. Deze factor is bijvoorbeeld afhankelijk van de rijomstandigheden (km per jaar), de massa, het vermogen en het opgegeven normverbruik. De gehanteerde brandstoftarieven zijn 168,1 cent/liter voor benzine (euro 95) en 147,0 cent/liter voor diesel.

Reparatie, onderhoud en banden (ROB)
Deze post omvat alle kosten voor reparaties, onderhoud en banden. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de benodigde onderhoudsbeurten maar ook slijtagedelen zoals remblokken of een distributieriem. Ook aan uitgaven voor de APK (vanaf 3 jaar oud), een gloeilampje vervangen en olie bijvullen is gedacht. Alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn volgens door de ANWB ontwikkelde modellen met als prijspeildatum juli 2008. De bandenkosten volgen uit de gemiddelde prijs per band (afhankelijk van de bandenmaat) en de gemiddelde levensduur per band (afhankelijk van type auto en bandenmaat).

Bron: ANWB Auto