Autobelastingen 2010


In 2010 is er veel veranderd op het gebied van autobelastingen. Verdere afbouw BPM en ombouw van de BPM naar een C02-heffing, geen bijtelling voor nulemissieauto’s, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). We hebben alle wijzigingen voor je op een rijtje gezet.

Verhoging MRB-tarief
De afbouw van de BPM wordt net als in 2009 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging voor 2010 bedraagt 8,4%. Dit is inclusief een inflatiecorrectie van 1,9%. Naast personenauto’s geldt deze verhoging ook voor ‘bestelauto particulieren’ en motorrijwielen.

Geen MRB voor zeer zuinige auto’s
Het MRB tarief voor zeer zuinige auto’s gaat in 2010 naar nul. In 2009 was het tarief voor zeer zuinige auto’s al teruggebracht naar een kwart van het normale tarief. Met ‘zeer zuinige’ auto’s worden personenauto’s bedoeld met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram/km (diesel) of maximaal 110 gram/km (benzine). De definitie van ‘zeer zuinige’ auto’s zal periodiek worden herzien.

Afbouw BPM en ombouw BPM naar heffing op basis van CO2-uitstoot
In het kader van de invoering van de kilometerbeprijzing wordt de BPM gefaseerd afgebouwd onder gelijktijdige verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB). In 2008 is hier een start mee gemaakt en tot en met 2012 zal dit plaatsvinden in jaarlijkse stappen van 5%. Vanaf 2013 zal de afbouw in zes jaarlijkse stappen van telkens 12,5% plaatsvinden totdat de BPM uiteindelijk in 2018 volledig zal zijn afgeschaft.

Naast de afbouw van de BPM wordt de BPM in vier jaar tijd omgebouwd naar een heffing volledig gebaseerd op CO2–uitstoot. De bedoeling is dat dit de aanschaf van zuinige innovatieve auto’s stimuleert. De eerste stap wordt in2010 gezet. Per 1 januari wordt naast de catalogusprijs een CO2-emissiegrondslag in de BPM ingevoerd en vervalttegelijkertijd de bonusmalusregeling op basis van energielabel en de CO2-toeslag. In drie opvolgende jaren zalstapsgewijs de grondslag catalogusprijs worden afgebouwd en de grondslag CO2 toenemen. Vanaf 2013 wordt eralleen nog geheven op CO2-basis.

Er wordt een progressief tarief voor de BPM geintroduceerd, gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot van een personenauto. De BPM differentiatie via bonus/malus van het energielabel werkte juist op basis van een relatieve CO2-uitstoot (gewogen t.o.v. het gemiddelde van de voertuigklasse). De BPM gebaseerd op de absolute CO2-uitstoot, kent een stelsel met drie schijven met een vrijstelling voor zeer zuinige auto’s en elektrische auto’s (nulemisie-auto’s).

BPM-korting van € 750 voor zuinige auto’s
Om het verschil in BPM tussen zeer zuinige auto’s en zuinige auto’s niet te groot te laten worden krijgen zuinige auto’s in 2010 een BPM-korting van €750, deze korting loopt in 2011 terug naar €500 en verdwijnt in 2012. Het gaat hier om benzineauto’s met een CO2-uitstoot tussen 110 en 120 g/km en dieselauto’s met een CO2-uitstoot tussen 95 en 120 g/km.

Extra BPM-korting van € 500 voor aardgasauto’s t.o.v. benzineauto’s in 2010 t/m 2013
Deze korting geldt voor auto’s met affabriekaardgasinstallatie waarbij de CO2-uitstoot gemeten is met aardgas alsbrandstof. De CO2-uitstoot van aardgasauto’s ligt circa 20% lager dan van vergelijkbare benzine auto’s. Bij deombouw van de BPM naar heffing op basis van CO2-uitstoot worden voor aardgasauto’s de tariefschijven van diesel gebruikt. Om de relatieve begunstiging van de aardgasauto op het huidige niveau te houden wordt tot en met 2013 een aardgaskorting gegeven op de BPM die €500 hoger is dan de benzinekorting.

Verlenging BPM-vrijstelling voor nulemissieauto’s
Een nulemissieauto wordt gedefinieerd als een auto met een rechtstreekse CO2-uitstoot van nihil, zoals op dit moment een elektrische auto of waterstofauto. Deze auto’s zijn in 2009 al vrijgesteld van BPM, echter de vrijstelling zou per 1 juli 2013 komen te vervallen. Het kabinet wil echter het gebruik van deze auto’s stimuleren en verlengt daarom de vrijstelling tot 2018. Er is gekozen voor 2018 omdat de verwachting is dat dan de afbouw van de BPM, in het kader van de kilometerbeprijzing, is voltooid.

BPM-korting voor Euro-6 dieselpersonenauto’s
Vanaf 1 januari 2011 wordt de aanschaf van dieselpersonenauto’s die voldoen aan de Euro-6 norm gestimuleerd door een korting op de BPM. Deze korting bedraagt €1500 in 2011, €1000 in 2012 en €500 in 2013. Naar verwachting is het aandeel van dieselpersonenauto’s dat voldoet aan de Euro-6 norm vanaf 2014 dermate groot dat deze korting niet meer nodig is.

Vanaf 1 januari 2011 is een affabriekroetfilter voor dieselpersonenauto’s verplicht, voor 2010 geldt nog een korting voor deze auto’s van €300.

Bron: ANWB Auto